In
ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT
(Ba ba)

1. TRIỆU CHỨNG - BỆNH TÍCH:

2. BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ:

CÁCH XỬ LÝ CÁC
SẢN PHẨM VÀ LIỀU DÙNG
1. XỬ LÝ AO HỒ
(Lặp lại sau 7 ngày)
Ngày đầu
Giảm chất hữu cơ dưới đáy hồ và lắng các chất lơ lửng:
 • MD BIOZEMIX (1 Kg) / 100m3 nước
Ngày
hôm sau

Sát trùng nước ao nuôi:
 • MD DIODINE (150ml) / 100m3 nước
2. TIÊM
(Nếu cần thiết)
Ngày 1 lần
x 3 ngày
Pha chung, tiêm cho 3-5kg thể trọng:
 • MD SEPTRYL 240 (1ml)
 • MD BETA (1ml)
 • MD ANTIBIOTIC (1ml)
* Lưu ý: Tiêm mai, cổ baba.
3. TẮM BA BA 1-2 lần Pha trong xô nước sạch 10L, tắm ba ba 10-15 phút:
 • MD SEPTRYL 240 (10ml)
 • MD OXCIN 500 (10ml)
4. TRỘN THỨC ĂN Liên tục
7 ngày
Trộn trong 1kg thức ăn cho ba ba:
 • MD COLINEOCIN (2-3g)
 • MD ACOTIN 3315 (2-3g)
 • MD ELECTROLYTES (3g)
Liên tục
7 ngày
sau khi
hết bệnh
Trộn trong 1kg thức ăn cho ba ba:
 • MD COLINEOCIN (2-3g)
 • MD BIO VITAMIN (5g)

-----
(Công ty Thuốc Thú Y - Thủy Sản Minh Dũng)

Các bài viết tiếp theo

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 26 Tháng 3 2010 21:41 )