Logo_Viet_NEW

TVKT

Minh Dũng
Home Sản phẩm Thuốc Thú Y Thuốc Bột Bột hòa tan

Bột hòa tan
MD ACOTIN 3315

ACOTIN-3315_S
Thành phần trong 1kg:
Amoxicillin Trihydrate
Colistin Sulfate


Xem chi tiết >>
 
MD AMCOLIPLUS

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Vitamin A, B, C
Ampicilin Trihydrate
Colistin Sulfate


Xem chi tiết >>
 
MD AMINOLYTES

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Lysine, Methionine
Chất điện giải


Xem chi tiết >>
 
MD AMOX 500

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Amoxicillin TrihydrateXem chi tiết >>
 
MD ANALGIN-C

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Analgin, Vitamin C
Kali Chloride
Natri Chloride


Xem chi tiết >>
 
MD ANTIGUMBORO

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Vitamin tổng hợp
Amino Acids, Khoáng

Xem chi tiết >>
 
MD ANVICOC

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Sulfadimidine
Diaveridine

Vitamin K

Xem chi tiết >>
 
MD ADE-C

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Vitamin A
Vitamin D3 
Vitamin E
Vitamin C

Xem chi tiết >>
 
MD AMINO-C VIT icon

 

AminoCVit S Thành phần trong 1kg:
Vitamin C
Methionine, Lysine 
Tá dược đặc biệt 


Xem chi tiết >>
 
MD AMITAS

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Vitamin A, D3, E
Vitamin nhóm B 
Calcium Gluconate


Xem chi tiết >>
 
MD AMPI GENTACOL

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Ampicillin TrihydrateXem chi tiết >>
 
MD ANTI STRESS

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Chất điện giải
Vitamin C


Xem chi tiết >>
 
MD ANTIMULIN

ANTIMULIN_S
Thành phần trong 1kg:
Neomycin Sulfate
Chlortetracycline HClXem chi tiết >>
 
MD B COMPLEX

sanpham
Thành phần trong 1kg:
Vitamin A, B, C, PP
SaccharoseXem chi tiết >>
 Hình Ảnh

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Danh ngôn

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Hiện có 22 khách Trực tuyến