Logo_Viet_NEW

TVKT

Minh Dũng
Home Sản phẩm Thuốc Thú Y Thuốc Tiêm Hỗn Dịch

Hỗn Dịch
MD AMCODEX

Amcodex
Thành phần trong 1ml:
Ampicillin Trihydrate
Colistin Sulphate

Xem chi tiết >>
 
MD AMOX-GENTA

AMOX-GENTA_S
Thành phần trong 1ml:
Amoxicillin Trihydrate
Gentamycin Sulphate

Xem chi tiết >>
 
MD COLAMOX

Colamox
Thành phần trong 1ml:
Amoxicillin Trihydrate
Colistin Sulphate

Xem chi tiết >>
 
MD PENI STREP

Penistrep
Thành phần trong 1ml:
Procaine Penicillin G
Streptomycin Sulphate

Xem chi tiết >>
 
MD AMKANA

Amkana
Thành phần trong 1ml:
Ampicillin Trihydrate
Kanamycin Sulphate

Xem chi tiết >>
 
MD CEFALEXINE 150

Cefalexine150
Thành phần trong 1ml:
Cephalexine


Xem chi tiết >>
 
MD K.N.CD

sanpham
Thành phần trong 1ml:
Kanamycin Sulfate
Neomycin SulfateXem chi tiết >>
 Hình Ảnh

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Danh ngôn

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Hiện có 38 khách Trực tuyến