Logo_Viet_NEW

TVKT

Minh Dũng
Home Sản phẩm Thuốc Thú Y Thảo Dược

Thảo Dược
MD 101 STOP

101_Stop
Thành phần trong 1g:
Saccharomyces cerevisiae
Bacillus subtilis
Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD 505

505
Thành phần trong 1g:
Saccharomyces cerevisiae Bacilllus subtilis
Thảo dược đặc biệt


Xem chi tiết >>
 
MD ANTIBIOTIC TD

AntibioticTD
Thành phần trong 1 ml:
Enrofloxacin
Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD BETA

BETA-LARGE_S
Thành phần trong 1 ml:
Oxytetracycline
Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD CATAMIN

CATAMIN-LARGE_S
Thành phần trong 1ml:
Butaphosphan
Vitamin B12
Thảo dược đặc biệt


Xem chi tiết >>
 
MD DEXA TD

DexaTD
Thành phần trong 1 ml:
Dexamethasone
Diterpenlacton

Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD SORBITOL+B12 TD

SORBITOL-B12-LARGE_S
Thành phần trong 1 ml:
Sorbitol
Vitamin B12

Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD 19

19_S
Thành phần trong 1 ml:
Colistin Sulfate
Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD ANALGIN TD

ANALGIN_S
Thành phần trong 1 ml:
Analgin (Dipyrone)
Allitridum
Thảo dược đặc biệt


Xem chi tiết >>
 
MD ATROPINE TD

AtropineTD
Thành phần trong 1 ml:
Atropine Sulfate
Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD BROMHEXINE TD

BromhexineTD
Thành phần trong 1 ml:
Bromhexine
Allium Odorum L

Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD COLISTIN TD

ColistinTD
Thành phần trong 1 ml:
Colistin Sulfate
Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 
MD PARAMIN-C TD icon

ParaminC
Thành phần trong 1 ml:
Paracetamol
Vitamin C

Thảo dược đặc biệt

Xem chi tiết >>
 Hình Ảnh

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Danh ngôn

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Hiện có 15 khách Trực tuyến