Logo_Viet_NEW

TVKT

Minh Dũng
Home Hỗ trợ kỹ thuật Tài liệu kỹ thuật Tài liệu về Heo-Lợn

Tài liệu về Heo-Lợn

Heo - Lở mồm long móng In
 • Loại thú: Heo - lợn.
 • Biện pháp: Phòng bệnh lở mồm long móng sau giai đoạn dịch tai xanh.
Cập nhật ngày Thứ bảy, 14 Tháng 7 2012 13:40
Xem chi tiết >>
 
Heo - Chuẩn mực Vàng 5 In
 • Loại thú: Heo - lợn hậu bị, heo nọc, heo nái.
 • Biện pháp: Chuẩn mực Vàng trong chăn nuôi heo (lợn) thành công.
Cập nhật ngày Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 08:11
Xem chi tiết >>
 
Heo - Chuẩn mực Vàng 4 In
 • Loại thú: Heo - lợn thịt (từ khi đạt trọng lượng 35kg đến xuất chuồng 90-100kg (4-4.5 tháng tuổi)).
 • Biện pháp: Chuẩn mực Vàng trong chăn nuôi heo (lợn) thành công.
Cập nhật ngày Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 08:11
Xem chi tiết >>
 
Heo - Chuẩn mực Vàng 3 In
 • Loại thú: Heo - lợn choai (từ khi đạt trọng lượng 20kg đến khi đạt trọng lượng 35kg (70-80 ngày tuổi)).
 • Biện pháp: Chuẩn mực Vàng trong chăn nuôi heo (lợn) thành công.
Cập nhật ngày Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 08:11
Xem chi tiết >>
 
Heo - Chuẩn mực Vàng 2 In
 • Loại thú: Heo - lợn cai sữa (từ khi cai sữa đến khi đạt trọng lượng 20kg (50-60 ngày tuổi)).
 • Biện pháp: Chuẩn mực Vàng trong chăn nuôi heo (lợn) thành công.
Cập nhật ngày Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 08:11
Xem chi tiết >>
 
Heo - Chuẩn mực Vàng 1 In
 • Loại thú: Heo - lợn sơ sinh (từ khi mới sanh đến khi cai sữa).
 • Biện pháp: Chuẩn mực Vàng trong chăn nuôi heo (lợn) thành công.
Cập nhật ngày Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 08:10
Xem chi tiết >>
 
Heo - Bệnh nghệ In
 • Loại thú: Heo - lợn.
 • Biện pháp: Điều trị bệnh nghệ (Leptospirosis).
Cập nhật ngày Thứ bảy, 20 Tháng 3 2010 07:36
Xem chi tiết >>
 
Heo - Phó thương hàn In
 • Loại thú: Heo - lợn.
 • Biện pháp: Điều trị bệnh phó thương hàn (Nhiễm trùng máu).
Cập nhật ngày Thứ bảy, 20 Tháng 3 2010 07:36
Xem chi tiết >>
 

Hình Ảnh

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Danh ngôn

 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng
 • Minh Dũng

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Hiện có 30 khách Trực tuyến